Om taekwondo


Taekwondo betyr «foten og håndens vei»

 • Tae betyr fot eller spark,
 • Kwon betyr hånd eller slag og
 • Do betyr veien eller kunsten.

Taekwondo har røtter flere tusen år tilbake i sitt opprinnelsesland Korea. Mye av utviklingen skjedde på 800-tallet i kongeriket Silla. Her ble unge krigere trent opp, såkalte hwarang-do. Disse kom fra aristokratisk miljø og måtte gjennom en streng trening. De ble trent i en militær fotkamp, men det ble også lagt vekt på annen kunnskap som buddhisme, poesi, musikk, dans og vitenskap.

Sidespark

Taekwondo utviklet seg til å bli en kampsport basert på et studium av dyrearters kampstiler, tradisjonell selvforsvarstrening og meditasjonsøvelser.

Øvelsene og stillingene er i tillegg basert på menneskekroppens naturlige bevegelser.

I Norge ble taekwondo introdusert i begynnelsen av 70-årene.

Taekwondo trenes nå stort sett i alle land.

En regner med ca. 60 millioner utøvere på verdensbasis.

Taekwondo er også blitt godkjent i IOC og ble OL-gren fra år 2000 i Sydney.

Taekwondo er ikke karate!

Taekwondo og karate kan, for de som er ukjent med kampsport, virke likt. Faktum er at det dreier seg om to ulike sporter, med ulike teknikker og opphav.

Det særegne med taekwondo er at man bruker hender og føtter for å forsvare seg mot en angriper; ca.70% bruk av ben og 30% bruk av armer.

TAEKWONDO GIR

Taekwondo gir barn:

 • Disiplin og høflighet.
 • Økt og bedre konsentrasjonsevne.
 • Utløp for energi og aggresjon under kontrollerte omstendigheter.
 • Nye venner
 • Økt selvtillit
 • Kunnskap om selvrespekt og respekt for andre.

Taekwondo gir kvinner:

 • En profesjonell opplæring i selvforsvar.
 • En fastere kropp; mye tøye øvelser gir lange og sterke muskler.
 • Bedre selvtillit og selvrespekt.
 • Variert trening med mening.
 • Et godt sosialt miljø.
 • Mer frihet og trygghet på seg selv.
 • Jenter å trene sammen med.

Taekwondo gir voksne:

 • Er ikke kroppen din verdt 3 timer ­trening i uka?
 • Egne treningspartier med godt miljø.
 • En treningsform som trener opp de store muskelgruppene i kroppen og gir god kondisjon.
 • Økt selvtillit.
 • Innblikk i Østens filosofi og kultur.
 • Sterkere kropp.
 • En kombinasjon av fysisk og psykisk trening. Dette gjør at man kan yte mer på jobb og i familie­sammenheng.
 • En kamp mot egne grenser.

Taekwondo gir deg:

 • SELVFORSVAR – Tenke, fremfor panikk.
 • SELVTILLIT – individuell utvikling og beherskelse av situasjoner.
 • DISIPLIN – viktig for kropp og sjel.
 • MOSJON – Taetaekwondo omfatter alt
  • Du kommer i form, føler fysisk balanse og blir kroppsbevisst.

BELTER

Hvorfor belte?

Beltet har ikke bare til hensikt å holde drakten «på plass» eller for å vise hvilken grad man har. I Østens filosofi tenker man at hodet symboliserer himmelen, føttene – jorden, og kroppen som senter. For å binde disse sammen til en helhet, bruker man beltet, som skal tas på en spesiell måte, det skal 2 ganger rundt livet og knytes.

Riktig knytt, skal knuten danne en trekant for å symbolisere treenigheten.

Hva betyr beltenes farger?

Hvitt: Symboliserer det uvitende. Alle nybegynnere som ikke kjenner TKD har dette beltet.

Gult: Symboliserer jordens fruktbarhet. Alt som gror, kommer herfra. Gult belte viser at vedkommende har lært og forstått det grunnleggende om TKD, og at fundamentet er lagt.

Grønt: Symboliserer at planten som gror nå også begynner å bære frukter. Med andre ord, man har forstått og man kan utføre mye av TKDs grunnleggende ting.

Blått: Symboliserer himmelen som planter og trær strekker seg opp imot. Man er kommet så langt at man kan stå fram og vise og forklare det grunnleggende i hele TKD-systemet, og man strekker seg etter høyere mål.

Rødt: Symboliserer fare, dvs. at utøveren nå er så god og behersker TKD, både fysisk og psykisk, så godt at en fiende bør frykte henne/ham.

Svart: Symboliserer det motsatte av hvitt. Først visste man intet, nå vet man «alt».

SELVFORSVAR

Mange begynner å trene taekwondo fordi de vil lære å forsvare seg i et samfunn som dessverre blir mer og mer preget av voldshandlinger. Selvforsvarsdelen i taekwondo læres ved at en angriper for at den andre skal kunne lære hvordan å forsvare seg. Uten angrep, intet forsvar. Man må kunne se hvor angrepet kommer fra: høyt, lavt osv. og lærer teknikker og bevegelser for å komme ut av dette.

Det er like viktig å kunne unngå at situasjoner oppstår.

Derfor bør man ta enkelte forhåndsregler, uansett hvor god man skulle være til å forsvare seg!

 • Man bør unngå farlige steder og å gå alene.
 • Velg opplyste gater og gangveier.
 • Tenk praktisk i valg av klær. Kle deg ikke for trangt.
 • Bli aldri med fremmede mennesker alene, f.eks. piratdrosje.
 • Ha alltid noen penger lett tilgjengelig.
 • Drikk med måte.
 • Ha alltid en selvsikker holdning.

Retten til å utføre selvforsvar i nødverge, er lovfestet i straffeloven.

"En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den
a) blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep,
b) ikke går lenger enn nødvendig, og
c) ikke går åpenbart ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er, hva slags interesse som angrepet krenker, og angriperens skyld [...]"
  - Straffeloven § 18